Kam na výlet

Zvůle

Rekreační osada, v lesnatém okolí kamenná "bludiště"
koupání 35km Ne

Borovany

První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal obec Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až ve 30. letech 15. století se Borovany dostávají do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v Čechách sídlil v Českých Budějovicích. Část Borovanského panství si koupil ve snaze dostat se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek Borovanskému klášteru. Tento augustiniánský klášter sám roku 1455 založil na místě farního kostela ze 14. století. Augustiniánský klášter byl v 50. letech 16. století zasažen morovou epidemií načež Vilém z Rožmberka dal dosadil za zdejšího probošta Matěje Kozku z Rynárce. Roku 1564 byl však klášter zrušen. 1578 byly Borovany, kterých je ujali Rožmberkové, povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účest na stavovském povstání a Borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan až po zavedení církevních reforem Josefa II. a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové přestavěli jej na zámek. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely statut města.
město/vesnice 36km Ano

Cyklovýlet do Třeboně a zpět

Do Třeboně a zpět – 36 km celkové stoupání 279 m.

Cyklovýlety 36km Ne

Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí (německy Wesseli an der Lainsitz, dříve Frohenbruck an der Lainsitz) je město v okrese Tábor v Jihočeském kraji, 29 km severovýchodně od Českých Budějovic na soutoku Lužnice a Nežárky a na okraji CHKO Třeboňsko. Současné město vzniklo spojením měst Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou.
město/vesnice 36km Ano

Maříž

Centrum Oáza Maříž v Jižních Čechách (2km od Slavonic) je centrum tvořivosti pro širokou veřejnost. Najdete zde mařížské tvůrčí dílny pro veřejnost (Namaluj si hrnek a jinou keramiku, Potiskni si tričko, Polep si hrnek, Vytoč si na kruhu misku), prodejnu s originální autorskou keramikou Maříž?, restauraci Maříž s rakousko-českými specialitami, ubytování, dětské hřiště, zahradu s trampolínou, v létě zvířata atd. Areál je vhodný také pro firemmní workshopy (kapacita 250 osob), školení, exkurze, rauty, oslavy a podobné příležitosti.
keramika 37km Ano

Pfaffenschlag

Pfaffenschlag je zaniklá středověká moravská vesnice ležící v lese na západě katastrálního území Slavonice, jižně od silnice ze Slavonic do Stálkova. Pozůstatky vesnice byly objeveny v létě 1958, výzkum zde následně provádělo Moravské zemské muzeum pod vedením Vladimíra Nekudy. Pozůstatky vesnice jsou volně přístupné po červené značce ze Slavonic nebo 200 metrů dlouhou cestou ze silnice Slavonice – Stálkov, dostupné jsou i výletníkům na kole. Osada nejspíše vypálena Janem Žižkou.
historická zajímavost 37km Ano

Svět koupání v Gmündu

7 bazénů se slanou vodou. Solné bazény jsou vybaveny různou koncentrací soli, vodními masážními lehátky, kamenem s pramenem, protiproudovým kanálem, zemními vířivkami a masážními tryskami a tobogánem. Otevřeno 9-22.
koupání 37km Ne

Zámecký areál Žirovnice

V gotické části barokně upraveného zámku se dochovaly pozdně gotické fresky, představující vrchol české nástěnné malby konce 15. století. Je to unikátní a svým rozsahem největší fresková výzdoba v Čechách.
hrad/zámek 37km Ano

ZOO Dvorec u Borovan

V parku je několik kvalitních výběhů pro velké kočky, pro primáty, medvěda brtníka  a v posledním roce také pro kopytnatce. Kolekce zvířat se rozrostla o vzácné tygry indické, levharty skvrnité, lemury, velblouda dvouhrbého a další neméně zajímavá zvířata, mezi něž patří některé domestikované druhy, které v Evropě postupně mizí – prase mangalica, ovce quessanská, ovce cápová. Nesmíme opomenout ani vybudování bezbariérových chodníků pro návštěvníky a parkoviště. Pravidelně se zde konají akce typu Den dětí, zahájení sezony, oslava založení parku, rozloučení s prázdninami nebo křtiny narozených mláďat, kterých nebylo málo.
ZOO 37km Ano

Hrad Nové Hrady

Gotický hrad Nové Hrady byl založen na skalnatém výběžku s mohutným příkopem jako pomezní hrad, který měl chránit Českou stezku z Čech do Rakouska. Hrad má tři prohlídkové trasy. Nachází se ve městě Nové Hrady.
hrad/zámek 38km Ano