Kam na výlet

Úzkokolejka

Z Jindřichova Hradce vedou 2 úzkokolejné dráhy. Jedna do Nové Bystřice a druhá do Obrataně. V létě jezdí pravidelné parní vlaky 2x denně, jinak to běžně táhne motorák. Je to přímo na nádraží, parkování u ČD. Jízdenky se kupují ve vlaku a v koncových stanicích i v pokladně.
historická zajímavost 18km Ano

Zámek Jindřichův Hradec

Zámek, původně gotický hrad v Jindřichově Hradci byl založen ve 13. století. Jeho zakladatelem byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců, jejichž hradní linii patřil až do začátku 17. století, kdy rod vymřel po meči. Původní stavbu nevelkého hradu dokončil Oldřich I. z Hradce. Za něho byla také postavena válcovitá věž, která měla chránit vstup do jeho pokojů. Za Jindřicha IV. z Hradce, který působil jako nejvyšší pražský purkrabí, dosáhl hrad zlepšení ochranných prostředků.
hrad/zámek 18km Ano

Osika

Osika je rybník a autokemp v turistické oblasti Česká Kanada . Nachází se na přibližně 4 km severovýchodně od města Nová Bystřice. V blízkosti státní hranice mezi Českou republik..
koupání 20km Ne

Klášter

Malá víska Klášter leží asi 10 km východně od Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec v blízkosti státní hranice s Rakouskem ve výšce 650 m n.m. Ve obci stával původně klášter paulánů s kostelem, založený roku 1491 při pramenech, které byly považovány za léčivé. V roce 1533 byl komplex i s mnichy zapálen a zničen sektou tzv. novokřtěnců, byl však obnoven v roce 1626. Definitivně jej zrušil Josef II. v roce 1785. Budovy kláštera byly odstraněny v 50. letech dvacátého století, zůstala zachována jen tzv. Červená chodba přiléhající ke kostelu.
město/vesnice 21km Ano

Klášter u Nové Bystřice

Prohlídku je možné objednat na telefon ním čísle 602703007 Malá víska Klášter leží asi 10 km východně od Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec v blízkosti státní hranice s Rakouskem ve výšce 650 m n.m. Ve obci stával původně klášter paulánů s kostelem, založený roku 1491 při pramenech, které byly považovány za léčivé. V roce 1533 byl komplex i s mnichy zapálen a zničen sektou tzv. novokřtěnců, byl však obnoven v roce 1626. Definitivně jej zrušil Josef II. v roce 1785. Budovy kláštera byly odstraněny v 50. letech dvacátého století, zůstala zachována jen tzv. Červená chodba přiléhající ke kostelu.
historická zajímavost 21km Ne

Muzeum čs. opevnění Klášter II

Muzeum čs. opevnění Klášter II je sezónní expozice první linie pohraničního opevnění. Nachází se v turistické oblasti Česká Kanada v jižní části České republiky . Pro veřejnost ..
historická zajímavost 23km Ano

Albeř

Ves se nachází ve stejnojmenné kotlině. Kolem roku 1870 zde byla vystavěna novorománská kaple. Hraběnka Terezie Trautmansdorfová r. 1811 nechala vystavět vysokou pec, hamry a zámeček. Vyráběly se zde hřbitovní kříže, hřebíky, obruče a litá kamna. Zámeček, ze kterého zůstaly jen obvodové zdi, se postupně renovuje. V Albeři je zastávka vláčku, který přepravuje po úzkorozchodné trati turisty z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce. U silnice z Albeře do Blata se nachází obelisk terezínského poledníku z počátku 19. století. Jde o technickou památku připomínající založení nejstarší měřické sítě v českých zemích. Na okraji vesnice je textilní továrna.
město/vesnice 24km Ano

Senotín

Senotín (německy Zinolten) je částí města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec, má 23 obyvatel. Na jeho území se nachází stejnojmenná stanice úzkorozchodné dráhy Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. Vesnice leží severně od bývalého hornického městečka Hůrky, s nimiž má podobnou minulost, neboť stříbrné doly se nacházely mezi oběma obcemi. V Senotíně bývala také Tewlova sklárna, vyrábějící tmavé sklo. Až do sedmnáctého století žili v okolních hlubokých lesích medvědi a vlci. Jsou domněnky, že v posledních letech opět vlci z Bavorska do České Kanady pronikají. Před rokem 1948 patřily Hůrky i Senotín do soudního okresu Nová Bystřice, který byl součástí okresního hejtmanství Jindřichův Hradec, od roku 1949 jsou součástí okresu Jindřichův Hradec. Senotín má celou řadu zajímavých starých vesnických staveb, které z velké části slouží jako budovy rekreační.
přírodní zajímavost 24km Ano

Pomník Járy Cimrmana

Pomník Járy da Cimrmana na místě jeho údajného vyhození z vlaku na lesní zastávce Kaproun (Jindřichohradecká úzkokolejka).
historická zajímavost 28km Ne

Hrad Heidenreichstein

Hrad Heidenreichstein na útesu skály, jen málo vyčnívající v okolí. Samotný vodní příkop, ze kterého se vypínají věže a strmé zdivo signalizují pohotovost k obraně. Hrad je na jihu obranného rybníku, na východ od potoku Romau na západě i severu ohraničený příkopem. Hrad je přístupný přes dva padací mosty s renesančními bránami. Zaoblený roh věže má špičatou kuželovitou střechu. Obrovské věže u vchodu jsou vystupujícími vrcholky chráněny. Vysoká hradní věž je nejstarším zařízením hradu a a mohla být postavena již kolem roku 1160, zatímco většina hospodářských budov teprve mezi 15. a 16. století. Veliký gotický krov střechy s tesanými trámy jsou spojeny dřevěnými kolíky a střecha je ještě pokryta šindelem. Zařízení pochází z různých etap výstavby a některé stoly a truhly jsou ještě z doby gotiky, také je zachováno staré brnění a zbraně
hrad/zámek 29km Ne